Trwają zaawansowane prace nad rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Jeżowem.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” z Niska.

Zgodnie z umową zadanie ma zostać wykonane do 30 listopada 2019 r.

Poniżej zdjęcia przedstawiające postęp prac budowlanych.

 

m001

m002

m003

m004

m005

m006