Na terenie gminy Jeżowe, w miejscowości Jeżowe Podgórze oraz Cholewiana Góra powstaną nowoczesne, bezpieczne przejścia dla pieszych.

W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego do realizacji zadania pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” wybrano firmę: Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Pana Krzysztofa Pieli.

Dnia 19 października br. w Urzędzie Gminy w Jeżowem została podpisana umowa na realizację ww. inwestycji, zgodnie z którą zadanie ma zostać wykonane do dnia 27 maja 2022 r. Zgodnie z ofertą Wykonawcy wartość zadania wynosi 316 906,92 zł, z czego 253 525,00 stanowią środki pochodzące z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania na drodze gminnej Nr 102311R w miejscowości Jeżowe oraz na drodze gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w miejscowości Cholewiana Góra powstaną wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem przejścia, jak i strefy oczekiwania, chodnik o długości 200 m, odwodnienie, zjazdy oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.