Dobiega końca budowa bezpiecznych przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Jeżowe, w miejscowościach Jeżowe Podgórze oraz Cholewiana Góra.

Realizacja inwestycji pn.: „Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. Cholewiana Góra wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych” znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców poprzez uspokojenie znacznego ruchu.

W ramach zadania na drodze gminnej Nr 102311R w miejscowości Jeżowe oraz na drodze gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w miejscowości Cholewiana Góra powstaną wyniesione przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej wraz z oświetleniem zarówno przejścia, jak i strefy oczekiwania, chodnik o długości 200 m, odwodnienie, zjazdy oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Realizowane przez gminę zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych, tj. 253 525,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 316 906,92 zł.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Pana Krzysztofa Pieli. Termin zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową to 27 maja br.

Postęp z realizacji prac przedstawia dokumentacja zdjęciowa.