Pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminy Jeżowe o wsparcie z „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – Aktywna tablica”, którego celem jest zapewnienie szkołom nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Wniosek gminy został złożony dla czterech szkół podstawowych, które w terminie do końca sierpnia zgłosiły gminie zapotrzebowanie i chęć uczestnictwa w programie. Przyznana pomoc na zakup aktywnych tablic multimedialnych wynosi 56 tys. zł. (po 14 tys. dla każdej szkoły) i będzie stanowić 80% kosztów uczestnictwa w programie. Pozostałe 20% kosztów (po 3,5 tys. zł) to obowiązkowy wkład własny szkół przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych (w tym już poniesionych w roku złożenia wniosku)
W pierwszym roku programu pomoc na zakup aktywnych tablic otrzymały szkoły:

tablice szkoly