W tegorocznej edycji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wniosek złożyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach.

Szkoła zostanie wyposażona w dwa monitory dotykowe, za łączną kwotę 17 500,00 zł z czego 14 000, 00 zł to dofinansowanie, a pozostała część to obowiązkowy wkład własny. Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.