Godzinę temu 49 maturzystów Zespołu Szkół w Jeżowem (w tym 39 z Liceum Ogólnokształcącego i 10 z Technikum Budownictwa) rozpoczęło pisanie najważniejszego egzaminu w życiu - Matury.
     Pierwszy dzień matur to pisemny egzamin z języka polskiego.(o 9.00 na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym)

Zespół Szkół w Jeżowem -  wyśmienita jeżowska szkoła średnia dzisiaj organizuje Dzień Otwarty Szkoły i otwiera swoje podwoje dla przyszłych jej uczniów.