Orkiestra dęta powstała w 1981 r., założycielami byli organista Stanisław Wrona (pierwszy kapelmistrz orkiestry) i ks. prałat Ludwik Bielawski (ówczesny proboszcz parafii Jeżowe). Liczyyła 25 członków. Cześć instrumentów dętych zakupił ks. Bielawski, a pozostali członkowie orkiestry grali na własnych instrumentach. Dla orkiestry pozyskano z wojska płaszcze. Orkiestrę wspomagał też Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Tarnobrzegu, zakupując dla niej kilka instrumentów oraz przekazując cześć mundurów strażackich. Ponadto orkiestra otrzymywała niewielkie wsparcie od Urzędu Gminy Jeżowe.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jeżowem - stan na 2016 r.

  1. Prezes  - Marek Stępak
  2. Wiceprezes - Kazimierz Kołodziej
  3. Wiceprezes - Andrzej Kołodziej
  4. Komendant Gminny - Leszek Rogala