Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej „Nadzieja”
adres: 37-430 Jeżowe 54
Prezes: Anna Stec
KRS - 0000355484

Cele stowarzyszenia:
Stowarzyszenie ma na celu rozwój i promocję regionu, pomoc w realizacji działalności oświatowej, kulturalnej, wychowawczej, religijnej i socjalnej na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem poprawy kapitału ludzkiego z terenów wiejskich i walką  z zagrożeniami na jakie są narażeni dzieci, młodzież i dorośli na terenach wiejskich ze względu na brak lub słabą jakość usług edukacyjnych i kulturowych.