Paniom i Panom Sołtysom z terenu Gminy Jeżowe składamy życzenia pomyślności i sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej.

 

Życzymy także wielu nowych inicjatyw, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz poczucia, że spełniają Państwo niezwykle ważną społecznie misję.