Jeżowe - Kameralne -  Na początku lat 80-tych XX w. wybudowano tam kościół, który początkowo służył jako kaplica dojazdowa parafii w Jeżowem. Samodzielną parafię przy tym kościele pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela, erygował bp K. Nitkiewicz 19 października 2009 r. Obecnie trwa budowa nowego kościoła parafialnego. W sołectwie działa szkoła podstawowa dla sołectw Zagościniec i Kameralne oraz świetlica wiejska.

 

W skład sołectwa wchodzą:

  1. Kameralne
  2. Okolisko
  3. Walisko
  4. Zagrody

Sołtys: Krzysztof Socha

Powierzchnia:  6,82 km²

Liczba mieszkańców: 751 (stan na 31 grudnia 2023)