Przypominamy, iż osobom które w 2022 roku poniosły wydatki związane z termomodernizacją swojego budynku, mogą odliczyć je w rocznych rozliczeniach PIT za 2023 rok. Odbywać się to będzie w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.