Sibigi - przysiółek wsi Groble, położony w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, w gminie Jeżowe. Przysiółki Sibigi i Zagórzany tworzą sołectwo Sibigi. W sołectwie znajduje się świetlica wiejska. Sołectwo otoczone lasami jest atrakcyjnym miejscem nie tylko do turystyki pieszej czy rowerowej, możliwości zbioru runa leśnego, ale także posiada  możliwości do rozwoju budownictwa indywidualnego i jest dobrym miejscem do zamieszkania.

 

Sołtys: Paulina Puchalska

Powierzchnia: 5,18 km²

Liczba mieszkańców: 232  (stan na 31 grudnia 2023)