Liczba złożonych wniosków: 145

Liczba zawartych umów: 125

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 74

Kwota wypłaconego dofinansowania: 1 868 145,83 zł

 

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy funkcjonuje gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste Powietrze".  Mieści się  w Urzędzie Gminy Jeżowe, pokój nr 5 i jest czynny we wtorki i czwartki od godziny 9:00 do 14:00. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

 

Czyste Powietrze to program, którego celem jest  poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.