XVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 13.08.2019 r (tj. wtorek ) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Nart na rzecz Gminy Jeżowe ( XVI/105/19)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2019r ( XVI/106/19)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w  wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( XVI/107/19)
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.