Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatek (III rata 2018r. - za: lipiec, sierpień, wrzesień) upływa 15-go września 2018r.
Najtańsze - bezprowizyjne formy płatności: w terminalach płatniczych Urzędu Gminy, przelew internetowy z własnego konta, u Sołtysów.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Nisku informuje o terminie naboru wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek zaprasza na LXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jeżowe, która odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w  Urzędzie Gminy Jeżowe (sala obrad)

Zakończyła się procedura przetargowa na wykonanie przebudowy 4 dróg w gminie Jeżowe w ramach przetargu ogłoszonego w dniu 14 sierpnia. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 782 tys. 974 zł. złożyło Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej i to ono przebuduje ponad 1,5 kilometra dróg gminnych.