II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 13.05.2024 o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem ( sala nr 20).

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu osobowego ( II/3/2024)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżowe( II/4/2024)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przyznania strażakom ratownikom ekwiwalentu pieniężnego za wykonywanie innych zadań (II/5/2024)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( II/6/2024)
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.

Przyjmowanie interesantów

Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Jeżowe – Pan Marek Stępak, będzie przyjmował interesantów  w sprawie  skarg i wniosków w każdy wtorek  w godzinach od 900 do 1100 .

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeżowe,

uprzejmie informuję, że dnia 2 maja 2024 roku (czwartek), Urząd Gminy Jeżowe będzie nieczynny.

Sekretarz Gminy

mgr Stanisław Szot