Wójt Gminy Jeżowe Marek Stepak zdecydował w dniu 19 marca o wyborze firmy Molter z Rudnej Małej jako wykonawcy remontu drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa). W przetargu na remont tej drogi wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwo MOLTER, które złożyło korzystniejszą ofertę, wykona przebudowę tej drogi w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 526.286,31 zł.

Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 324 tys. 507zł na przebudowę tej drogi gminnej  Decyzję o dofinansowaniu wniosku Gminy Jeżowe podjęła Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki w dniu 22 grudnia 2017r. Droga zostanie przebudowana na całej długości - 573 metrów.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Mirosław Bajek zaprasza na 55 sesję Rady Gminy Jeżowe, która odbędzie się w dniu 23.03.2018r (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Publikujemy komunikaty dyrektora ZGK Jeżowe w związku z problemami utrzymania prawidłowego działania sieci kanalizacyjnej

W piątek 2 marca Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosil przetarg na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Groble. (ulica Nowa). Droga o długości 573 metrów zostanie zbudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.

W dniu 09.03.2018r (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem rozpocznie się 54 sesja Rady Gminy Jeżowe.