Szanowni mieszkańcy, Urząd Gminy Jeżowe sukcesywnie przypomina właścicielom psów o ich obowiązkach względem czworonogów.


Z  uwagi, iż na terenie naszej Gminy często przebywają psy, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach i ulicach, niejednokrotnie zwracano  się z prośbą  m.in. o właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się psa poza ogrodzenie oraz prowadzenia psa na smyczy, a agresywnych i rasy niebezpiecznej na smyczy i w kagańcu.

W dalszym ciągu wielu właścicieli nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków.

W przypadku, gdy bez opieki wałęsa się pies, o którym wiemy że ma  opiekuna, powinniśmy zawiadomić policję.

Zgłoszenie do Urzędu Gminy informacji o wałęsającym się psie, co do którego istnieje podejrzenie że jest  zabłąkany/zagubiony (m.in. posiada obrożę lub jest zadbany), a nie bezdomny, Urząd Gminy Jeżowe umieszcza informacje na stronie internetowej w celu odnalezienia właściciela. Jeśli w terminie 7-14 dni nie odnajdzie się właściciel, a pies nadal wałęsa się po drodze, zostaje przekazany do schroniska.

Przekazanie psa do schroniska oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów weterynaryjnych to koszt ok. 400-800 zł  w zależności od stanu zdrowia psa. Każdy kolejny dzień przetrzymania psa w schronisku to koszt 8 zł. W roku 2018 na ten cel przeznaczono ponad 16 tys. zł.

Na podstawie danych z lat ubiegłych liczba bezdomnych psów z roku na rok wzrasta.

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy o odpowiedzialność, czujność i rozsądek podczas podejmowania decyzji o chęci posiadania psa. Będąc jego opiekunem, jesteśmy odpowiedzialni za niego, a w szczególności za jego nadzór.