Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.


Wnioski będą przyjmowane od 3 października do 31 października br.


Przypominamy rolnikom, iż wnioski o wypłatę odszkodowania należy złożyć w biurze Powiatowym ARiMR w Nisku ( ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko tel.: 15 843 28 74). Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód (w przypadku szkód, które spowodowane były więcej niż jednym zjawiskiem należy złożyć protokół zbiorczy).


Na chwilę obecną druki wniosków nie są jeszcze dostępne. Po ich udostepnieniu zostaną opublikowane na stronie ARMiR, naszej stronie internetowej – www.jezowe.pl  oraz będzie można je pobrać w Urzędzie Gminy Jeżowe.


Jak wynika z komunikatów pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

 

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi