XXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 (tj. piątek ) o godz. 12.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 5 lat
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 5 lat
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego na okres 5 lat

10. Podjęcie uchwały w sprawie. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. ."Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata"

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamkniecie obrad.