Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.", którego celem jest m .in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Konkurs adresowany jest m. in. do organizacji pozarządowych, osób prawnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 10 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-052020wddekid