Ogłoszono konkursy na dyrektorów szkół dla których Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym.

Więcej informacji na stronie BIP