LXXIX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.12.2023 ( czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji..
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  5. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2024r ( LXXIX/521/23)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXIX/522/23)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXIX/523/23)
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.