LXXX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 23.01.2024 ( wtorek) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji nr LXXVIII i LXXIX.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem (LXXX/524/24)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krzywdy na rzecz gminy Jeżowe (LXXX/525/24)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Grzegorza Bielenia (LXXX/526/24)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024 r (LXXX/527/24)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2024-2037 (LXXX/528/24)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.