LXXXII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 21.03.2024 o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.10 Kształtowanie kompetencji w zakresie robotyki i programowania ( LXXXII/540/24)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego Gminy Jeżowe ( LXXXII/541/24)
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXVIII/510/23 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 21 grudnia 2023r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( LXXXII/542/24)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii Rozwoju Ponadlokalnego „ Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Powiatu niżańskiego, Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Gminy Krzeszów, Gminy Jeżowe na lata  2024-2030 ( LXXXII/543/24)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim i realizacji projektu „ Utworzenie Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim ( LXXXII/544/24)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2024r ( LXXXII/545/24)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2024-2037 ( LXXXII/546/24)
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.