Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Jeżowe Kowale.

Zakończenie prac planowane jest na połowę października.

Inwestycje będzie współfinansowana z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Szczegóły na stronie BIP