W dniu 8 maja Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił II przetarg ustny (licytację) na wynajem 11 pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia o łącznej powierzchni użytkowej 91,44 m2  z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

 

Lokal jest wyremontowany, wyposażony w niezbędną armaturę sanitarną, instalację wodnokanalizacyjną, instalację elektryczną, wentylacyjną i parking przed budynkiem.
Przetarg odbędzie się  w dniu 8 czerwca 2018r w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem o godz. 10.00.

Fotografie pomieszczeń będących przedmiotem przetargu w galerii zdjęć

Szczegóły ogłoszenia o przetargu w BIP Gminy Jeżowe