Informacja - szkolenie dla OKW

LXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 29.09.2023r  tj.(piątek) o godz. 9.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o ustanowienie drzew pomnikami przyrody ( LXXIII/483/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXIII/484/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXIII/485/23)
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga!

Informujemy, że w najbliższy piątek tj. 08.09.2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jeżowem będzie nieczynny.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 11.09.2023 r. w godz. od 08:00 do 15:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 8
 • w dniu 12.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 1
 • w dniu 13.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 5
 • w dniu 15.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 2