Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, o nieplanowanej przerwie w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Jeżowe Zaborczyny. Awaria powstała wskutek prac ekipy  remontowej przy drodze S19. Obecnie trwają prace naprawcze.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Pan Marek Stępak – Wójt Gminy Jeżowe oraz NSZZ RI Solidarność, informują wszystkich mieszkańców gminy Jeżowe o organizowanym wyjeździe na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie, które odbędą się 4 września 2022r. na Jasnej Górze.

LVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 19.08.2022r  tj.(piątek) o godz. 9.00

w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe ( sala nr 20).

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 5 lat ( LVIII/379/22)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia strategii Rozwoju Gminy Jeżowe na lata 2023-2030 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii ( LVIII/380/22)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LVIII/381/22)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie wykonania i przekazania dokumentacji projektowej w ramach zadanie pn:„ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki” ( LVIII/382/22)

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zamkniecie obrad.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 26.07.2022r (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 12:00, w miejscowości Cholewiana Góra ul. Ogrodowa, nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.