Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa  drogi gminnej Kamionka  nr dz. ewid. 705 w miejscowości Nowy Nart  w km od 0+150 –1+149”.

Już wkrótce  -16 sierpnia 2017r. rusza kolejny nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.

W dniu 11.08.2017 r (tj. piątek) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem odbędzie się XLIII sesjaRady Gminy Jeżowe.

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, że do dnia 28 lipca 2017 r. można składać wnioski na realizację zadań w ramach  projektów grantowych.