Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 28.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 3
 • w dniu 29.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 21
 • w dniu 30.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 8
 • w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 1
 • w dniu 01.09.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 5

 

 

 

 

 

 

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 22.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 17
 • w dniu 23.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 23
 • w dniu 24.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 18
 • w dniu 25.08.2023 r. w godz. od 09:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 19

 

LXXI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 16.08.2022r  tj.(środa) o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jeżowe (LXXI/470/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Jeżowe na lata 2023 – 2025 (LXXI/471/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jeżowe na lata 2023 -2028 ( LXXI/472/23)
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/83/19 Rady Gminy Jeżowe z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.( LXXI/473/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe (LXXI/474/23)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXI/475/23)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXI/476/23)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/449/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 27 kwietnia 2023 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadnia pn” Przebudowa drogi wojewódzkiej  nr 861 Bojanów-Kopki  w m. Jeżowe (LXXI/477/23)
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.