LXVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 27.04.2023 ( czwartek ) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 r. – wystąpienie Kierownik OPS w Jeżowem Pani M. Bolka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030 (LXVII/446/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok (LXVII/447/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na zadanie pn” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów –Kopki polegająca na budowie chodnika w m. Jeżowe Pikuły” (LXVII/448/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na zadanie pn” Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów- Kopki w m. Jeżowe (LXVII/449/23).

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 • w dniu 17.04.2023 r. w godz. od 8:00 do 13:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jata zasilani z stacji transformatorowej Jata 4.

 

Szczegółowych  informacji o przerwach w dostawie energii będzie można uzyskać na stronie internetowej  https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/planowane-wylaczenia lub na rozwieszanych plakatach. 

Za wynikłe utrudnienia spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej przepraszamy odbiorców.

 

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 31.03.2023 ( piątek ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat (LXVI/441/23).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Jeżowe (LXVI/442/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Jeżowem (LXVI/443/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok (LXVI/444/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeżowe prowadzenia zadania publicznego (LXVI/445/23).

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.