Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras po raz kolejny otrzymało z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowanie na zorganizowanie zimowego wypoczynku dla dzieci rolników w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Wniosek Gminy Jeżowe na dofinansowanie przebudowy boiska wielofunkcyjnego na stadionie sportowym w Jeżowem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej utworzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który został podpisany przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka pod koniec marca tego roku, uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, dzięki czemu nasza gmina na ten cel otrzyma 404 tys.600 złotych w 2019 roku.

W naszej gminie w trakcie budowy są cztery Otwarte Strefy Aktywności OSA, dwie w wariancie podstawowym w Cholewianej Górze i Jeżowem Podgórzu oraz dwie w wariancie rozszerzonym w Jeżowem Błądkach i Jacie. Tę inwestycję sportowo-rekreacyjną  realizuje firma PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej koło Janowa Lubelskiego.

Wczoraj w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski - Sekretarz Stanu w ministerstwie i Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe zawarli umowę na dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu budowy trzech obiektów sportowych w naszej gminie.

Do 7 października można zgłaszać drużyny do XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywanego w roku szkolnym 2018/2019.