W dniu 14.07.2017 r (tj. piątek) o godz.12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem rozpocznie się XLII sesja Rady Gminy Jeżowe.

Porządek XLII sesji Rady Gminy Jeżowe w pliku do pobrania

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej przypomina o konieczności uiszczenia opłaty melioracyjnej za 2017r. Termin jej zapłaty został przełużony do 31 lipca 2017r.  Po tym terminie bedą wystawiane upomnienia, które obciążą dłużnikow dodatkowymi kosztami w kwocie 11zł. 60gr.

Na czas remontu Ośrodka Zdrowia w Jeżowem PIK ma siedzibę w Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem (na parterze).
Wszystkich mieszkańców naszej Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, anonimowych konsultacji i porad psychologicznych, a także w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia.

MDDP -  Akademia Biznesu na podstawie umowy z WUP w Rzeszowie realizuje projekt „Praca bez barier – Akademia umiejętności językowych”, który jest skierowany do grupy 570 osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, deklarujących z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania umiejętności z języka angielskiego.

Firma Auto-Res Sp. z o. o. z Pogwizdowa złożyła ofertę na dostawę lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe za kwotę  147 tys. 600zł.  Przetargowy wymóg  przewidzianej dostawy samochodu to połowa sierpnia i gwarancja nie krótsza niz 2 lata.  Decyzja wójta w sprawie wyboru bądź odrzucenia oferty zapadnie wkrótce. Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe.