Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Po dwóch latach dobiegła końca realizacja jednej z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe”. Łącznie wybudowano 21,340 km sieci kanalizacji. To kolejne z działań mających na calu poprawę jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich.

Wartość robót budowlanych wyniosła  4 703 975,81, z czego dofinansowanie w kwocie 1 999 181,00 zł pochodzi z Podkarpackiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Inwestycja zrealizowana została przy współudziale finansowym środków Unii Europejskiej dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach działania" Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.