Wykonawca przebudowy drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów - Jeżowe - Kopki informuje o planowanym na dzień 28.11.2019 r. (od godz. 0:00 do godz. 24:00) zamknięciu dla ruchu pojazdów skrzyżowania drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką nr 861 w Jeżowem i wyznaczeniu objazdów.

 

sk19