Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w dniu 10 maja 2018 roku wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 19 w województwie podkarpackim na odcinku Jeżowe – Kamień”  poprzez budowę na tym odcinku ciągu pieszo rowerowego o długości 1679 metrów i szerokości 3,5 metra (ciąg rowerowy o szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej i ciąg pieszy o szerokości 1,5 metra o nawierzchni z kostki brukowej).

Jerzy Cieślicki, kierownik działu technicznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów, które wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego Jeżowe-Kamień, zapewnił nas wczoraj w rozmowie telefonicznej, że prace budowlane powinny rozpocząć się na początku czerwca. W tej chwili trwają przygotowania organizacji ruchu na drodze krajowej nr 19 na czas wykonywania robót budowlanych. Ciąg pieszo-rowerowy zostanie zbudowany po stronie wschodniej drogi krajowej nr 19 w terminie do końca wakacji tego roku, za kwotę blisko 1 mln 294 tys. złotych ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Ta inwestycja w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr19 wraz z niezbędną infrastrukturą wyeliminuje możliwość potrącania pieszych i rowerzystów przez przejeżdżające pojazdy oraz poprawi płynność ruchu na drodze krajowej.

Warto przypomnieć, że o realizację tej inwestycji jak i gruntownej modernizacji nawierzchni drogi wraz z poszerzeniem i utwardzeniem poboczy, od początku 2016 roku bardzo usilnie i skutecznie zabiegali  Mieczysław Miazga - Poseł na Sejm RP, Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe i Ryszard Bugiel - Wójt Gminy Kamień. Już niedługo ich starania i determinacja do poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi zostaną sfinalizowane budową ciągu pieszo- rowerowego Jeżowe- Kamień.