Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, które wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszo-rowerowego Jeżowe-Kamień o długości 1679 metrów i szerokości 3,5 metra (ciąg rowerowy o szerokości 2 metrów o nawierzchni bitumicznej i ciąg pieszy o szerokości 1,5 metra o nawierzchni z kostki brukowej) rozpoczęło prace budowlane wzdłuż drogi krajowej nr 19 między Jeżowem a Kamieniem.

Początek prac budowlanych, które ropoczęły się od wczoraj,  to prace przygotowacze - ścięcie i usuwanie wszystkich drzew po stronie wschodniej drogi krajowej w miejscu, gdzie powstanie ciąg pieszo-rowerowy. W tym tygodniu zostanie wykonane odhumusowanie i początek prac stabilizujących podłoże.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jeżowe - Kamień jest inwestycją w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr19,  praktycznie wyeliminuje możliwość potrącania pieszych i rowerzystów przez przejeżdżające pojazdy na tym odcinku, gdzie tylko w ostanich latach zginęło kilka osób, oraz poprawi płynność ruchu na drodze krajowej.

W czasie trwania prac budowlanych na tym odcinku drogi należy spodziewać się utrudnień komunikacyjnych - prosimy kierowców o ostrożność.