W dniu dzisiejszym przypada 466 rocznica założenia miejscowości Jeżowe. Na kartach jej historii zapisały się zarówno czasy zniewolenia, niedostatku, jak i  dobrobytu, rozwoju gospodarczego. To lata ciężkiej pracy, wysiłku, starań, zaangażowania i poświęcenia wielu osób.

Początkowo dokładna data powstania wsi nie była znana.  Przez długi czas przyjmowano wiek XV. Stosunkowo niedawno odnaleziony przywilej lokacyjny Jeżowego jednoznacznie potwierdził, , że Jeżowe, a dokładniej „Jeżów”, bo taka była pierwotnie nazwa miejscowości,  zostało założona 19 marca 1554 roku. Wtedy to, król Zygmunt August na sejmie walnym w Lublinie wystawił przywilej na lokowanie wsi Jeżów. Pierwszym zarządcą wsi, na ręce którego został złożony akt lokacyjny, był Serafin Czcibor z Dubaniewic Dubaniewski. Miał on zarządzać wsią zgodnie z prawem magdeburskim.

Wydarzenie to było bardzo ważne dla ludności, bowiem został doceniony ich trud i wysiłek, który wkładali w tworzenie wspólnego dobra.

Data ta stała się początkiem wspólnej historii i tradycji, która trwa po dzień dzisiejszy. Zawsze będzie przypominać naszej społeczności o jedności, tradycji jaką posiadamy, a także trudzie naszych przodków, dzięki którym powstało Jeżowe.

Wspomniany akt lokacyjny jest bardzo istotny dla naszej historii, dlatego poniżej przedstawiamy jego pełne brzmienie.

 

 

 

jezow 1772b data

 

kosciol jezowe1