W piątek 19 czerwca br. na Górach Kościelnych, obecnym placu budowy S19, odbyła się konferencja prasowa poświęcona trwającym badaniom archeologicznym i pracom ekshumacyjnym odnalezionych ludzkich szczątków.

Jest to niezwykle ważne wydarzenie historyczne dla naszej gminy potwierdzające dotychczasowe przypuszczenia i przekazy ustne, iż na Górach Kościelnych obok kościoła istniał cmentarz. To właśnie w tym miejscu rozpoczyna się na nowo historia Jeżowego.

Od początku prac archeologicznych na terenie placu budowy S19 odkryto 115 pochówków szkieletowych,  z czego ponad 80% stanowią szkielety dzieci. W chwili obecnej trwa lokalizacja kolejnych jam grobowych oraz kościoła.

Materiał ludzkich szczątków kostnych zostanie poddany szczegółowej analizie antropologicznej, która potrwa około 3-4 miesiące. Dzięki niej poznamy chociażby przybliżony wiek i płeć zmarłej osoby, zmiany chorobowe, które pozostawiły ślad na kościach. Być może wyniki badań dostarczą nam także informacji na temat życia naszych przodków, ich kondycji fizycznej i warunków bytowych.

Po zakończeniu badań nastąpi ponowny pochówek szczątków na cmentarzu parafialnym w Jeżowem.

W tym miejscu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak pragnie podziękować Pani Katarzynie Oleszek- archeolog, Panu Jarosławowi Wróblowi - antropologowi oraz członkom powołanej Komisji za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w proces badawczy.

O dalszych postępach prac  i szczegółach związanych z pochówkiem będziemy informować na stronie internetowej gminy oraz Facebooku.