W dniu 24 czerwca br. otrzymaliśmy informację, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył dodatkowe 20 mln zł na „inwestycje wodne”. Projekt Gminy Jeżowe dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatnia wody w Jeżowem”, znajdował się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej.

 Dzięki dodatkowym środkom możliwe będzie wykonanie przebudowy technologii SUW w Jeżowem, ujęcia wody oraz montaż nowych pomp głębinowych.

Szacowana wartość projektu to 2 893 599,60 zł, z czego dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 999 608,00 zł.

Jest to najważniejsza inwestycja, która będzie realizowana w naszej gminie z zakresu gospodarki wodociągowej. Zapewni ona najlepszej jakości wodę pitną, bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Jeżowe i ograniczy występowanie deficytu wody w okresach szczytowego zapotrzebowania.

 

podg 001

podg 002

podg 003

podg 004