Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych zasadami segregacji odpadów na szkolenie
e-learningowe pn. „Jak prawidłowo segregować odpady w gospodarstwie domowym?”.


Szkolenie odbędzie się w terminie od 21 września do 12 października 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

- Więcej szczegółów na temat szkolenia znajdą Państwo w załączonym piśmie.

Załączniki:

  1. Informacja o szkoleniu
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia