Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Władysławy Sitarz

emerytowanej,  wieloletniej pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe, którą zapamiętamy jako osobę serdeczną, życzliwą i wrażliwą na problemy innych ludzi.

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Rodzinie, Bliskim składają:

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe

Marian Koc

wraz z Radnymi Rady Gminy Jeżowe

                     

Wójt Gminy Jeżowe

wraz z pracownikami Urzędu Gminy Jeżowe