W związku z pismem firmy BUDIMEX S. A., która jest Generalnym Wykonawcą zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie B od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości ok. 10,5 km”, informujemy, że obowiązuje bezwzględny zakaz wkraczania na teren budowy.


Na obszarze budowy znajdują się liczne zbiorniki oraz zaniżenia terenu, które w okresie obecnej pory roku pokryte są lodem, śniegiem czy też wypełnione wodą. Pomimo zabezpieczenia oraz oznakowania tych miejsc zgodnie z zasadami BHP przez Wykonawcę, stanowią one realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które nieupoważnione poruszają się po terenie budowy.

W związku z powyższym, apelujemy do wszystkich mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży o bezwzględne respektowanie zakazu wstępu na teren budowy.