Przypominamy, że na terenie Gminy Jeżowe funkcjonuje PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), gdzie od właścicieli/mieszkańców nieruchomości zamieszkałych,

położonych na terenie Gminy Jeżowe nieodpłatnie przyjmowane są posegregowane odpady komunalne. Pomimo takiej możliwości można zauważyć, że na terenie naszej Gminy są miejsca zaśmiecane przez mieszkańców, które nie tylko szpecą krajobraz ale i szkodzą środowisku. Dlatego prosimy mieszkańców, aby nie wyrzucali odpadów w miejsca na to nie przeznaczone. Dbajmy wspólnie o czystość naszej Gminy i zachęcamy do korzystania z PSZOK-u.

Frakcje odpadów odbieranych w PSZOK:


1)papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
2) szkło, opakowania ze szkła,
3) metale, opakowania z metali,
4) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielogabarytowe,
8) zużyte opony,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
10) zimny popiół
11) chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.),
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) przeterminowane leki,
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
15) odpady tekstyliów i odzieży.

Lokalizacja PSZOK: obok Oczyszczalni Ścieków - Jeżowe 530A
Godziny otwarcia: w soboty (z wyłączeniem świąt) w godzinach od 9-14