22 listopada, na zaproszenie wójta Marka Stępaka, przybył z wizytą do naszej gminy wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Podczas spotkania rozmawiano o podejmowanych przedsięwzięciach, najważniejszych zamierzeniach inwestycyjnych, a także podsumowano dotychczasowe działania gminy.

 

W spotkaniu udział wzięli również zastępca wójta Michał Wasyliszyn, radni oraz sołtysi. Po rozmowach mających miejsce w urzędzie gminy wszyscy uczestnicy udali się w teren.

Wiceministrowi zaprezentowano jedne z wielu inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnim czasie w naszej gminie przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Mowa tu m.in. o drogach  w Jeżowem- Podgórzu, Jeżowem- Centrum, Jeżowem- Zagościńcu.  Dzięki  dotychczas otrzymanym środkom znacznie poprawił się  stan dróg w naszej gminie, budowane są nowe, które mają na celu zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców. Do takich inwestycji należy także budowa ciągu pieszo - rowerowego w Jacie.

W kolejnej części wizyty udano się do niedawno wybudowanej sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnemu oraz boisk wielofunkcyjnych w Cholewianej Górze i Starym Narcie, których koszty budowy częściowo pokryło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wiceminister Rafał Weber spotkał się z uczniami szkół, z którymi zamienił kilka słów i wręczył piłki. Miał również okazję zasiąść za kierownicą zakupionego w 2019 r. wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Cholewiana Góra.

Poniedziałkowe spotkanie było także doskonała okazja, by podziękować Panu Wiceministrowi Rafałowi Weberowi za nieocenioną pomoc, wsparcie w pozyskiwaniu środków krajowych, życzliwość... za dostrzeganie potrzeb naszej Małej Ojczyzny!