W nowy, bezpieczny i wygodny autobus wzbogaciła się w Gmina Jeżowe.  Autobus został zakupiony dzięki środkom z budżetu gminy i dotacji z PFRON.

W dniu wczorajszym miał miejsce odbiór autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się w Nowym Narcie. Zakupiony autobus marki IVECO Daily 65C18H, rok produkcji 2022, jest przystosowany do przewozu dwóch osób o utrudnionej zdolności ruchowej, a także przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód pomieści maksymalnie 24 osoby.


Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Przyznana kwota dofinansowania to 251 412,00 zł.  Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł 369 160,00 zł. Celem projektu jest likwidacja barier w  komunikacyjnej podopiecznych DDP.          

 

Naszym Seniorom z DDP życzymy samych szczęśliwych podróży. Niech pojazd służy bezawaryjnie przez długie lata.