W dniu wczorajszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podpisał z Firmą Usługi Brukarskie Patryk Ożga umowę na realizacje inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 1019/2 w miejscowości Groble”.

 

Zamówienie ma zostać wykonane do 25.04.2023 r. za kwotę 126.302,46 zł. Zakres prac obejmuje: wykonane na całej szerokości ciągu komunikacyjnego, podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdów, miejsc postojowych, chodnika, placu do ćwiczeń. W projekcie zagospodarowania uwzględniono również plantowanie terenu, rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i wysianie trawy.

 

Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa użytkowania i wizerunku świetlicy. Zwiększy się także funkcjonalność i możliwość wykorzystania obiektu.