Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy prace związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeżowe na lata 2023-2028.

Konieczność uchwalenia strategii przez samorząd terytorialny wynika wprost z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Strategia jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców, naszej gminy. Nasze działania przyczynią się do wypracowania mechanizmów wspólnego podejmowania decyzji i angażowania mieszkańców oraz instytucji na rzecz społecznego rozwoju lokalnego.  W związku z tym zwracam się z serdeczną prośbą do Państwa o udzielanie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe.

Ankieta jest anonimowa.

LINK DO ANKIETY