Wójt Gminy Jeżowe ogłasza konkursy na stanowisko dyrektorów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Podgórzu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie.

Szczegóły na stronie BIP