Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021-2025 na rok 2023 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wniosek Gminy Jeżowe pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę pomnika upamiętniającego wysiedlenie mieszkańców Cholewianej Góry podczas II wojny światowej znalazł się wśród pozytywnie ocenionych. W oparciu o wykonany projekt zostanie w przyszłości wybudowany pomnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 7 680,00 zł.

Zgodnie z procedurami, zatwierdzona lista została skierowana pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego (na sesję, która odbędzie się 29 maja br.). Po podjęciu przez Sejmik uchwały przyjmującej wnioski do realizacji, nastąpi podpisanie umów o przyznanie pomocy. Planowy termin podpisywania umów pomiędzy gminami, a Samorządem Województwa to czerwiec br.