Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną bardzo dobrą wiadomość.

Nasz gmina otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowościach Stary Nart, Jeżowe i Krzywdy. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia jest rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców gminy Jeżowe, w tym poprawa jakości infrastruktury transportowej oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości.


Planowane prace obejmują przebudowę następujących dróg gminnych:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 102323R w miejscowości Stary Nart, na odcinku od km 0+285 do km 0+889.

Planowany koszt całkowity: 771 422,68 zł

Zakres prac obejmuje modernizację drogi gminnej, w tym poprawę nawierzchni, montaż przepustów, utwardzenie poboczy oraz instalacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 102312R w miejscowości Jeżowe, na odcinku od km 0+000 do km 0+308.

Planowany koszt całkowity: 461 395,13 zł


Zakres prac obejmuje budowę chodnika, wykonanie zjazdów, ścieku przy jezdni, przepustów, kanalizacji deszczowej oraz zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

3. Przebudowa drogi gminnej nr 102314R w miejscowości Krzywdy, na odcinku od km 0+000 do km 0+900.

Planowany koszt całkowity: 604 964,59 zł


Zakres prac obejmuje modernizację drogi gminnej, w tym poprawę nawierzchni, wykonanie zatoki na łuku, ścieku przy jezdni, wybudowanie zjazdów, utwardzenie poboczy, wykonanie przepustów, kanalizacji deszczowej oraz zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.


Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 877 082,40 złotych, z czego 63,63% to dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin ukończenia prac przewidziany jest na rok 2024.


Jesteśmy wdzięczni Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi za wieloletnie wsparcie i ogromną pomoc, której nam udziela. Dzięki temu możemy realizować zadania poprawy infrastruktury drogowej wpływające na  bezpieczeństwo i komfort przejazdu nie tylko naszych mieszkańców.


Serdeczne podziękowania w imieniu samorządu, współpracowników oraz mieszkańców składa Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak.